Sentetik Biyoloji

Biyoteknolojide nispeten yeni bir çalışma alanı olan sentetik biyoloji, enzimatik süreçlerin geliştirilebilmesini sağlayan, yeni terapötiklerin ve aşıların geliştirilmesine izin veren ve biyokimyasal ürünlerin üretiminde iyileşme sağlayan bir disiplindir. Bunu, yeni genetik devre ve biyolojik ünite tasarımı ve/veya mevcut biyolojik sistemlerin modifiye edilmesi yoluyla yapar. Başka bir deyişle, sentetik biyolojide ana tema, biyolojinin temellerinin mühendislikte kullanılan temel ilkeler aracılığıyla uygulamaya dönüştürülmesidir.

Son yirmi yılda, sentetik biyoloji endüstri ve araştırma alanında çığır açıcı gelişmelere yol açmıştır. Bu, esas olarak sentetik biyolojinin birçok benzersiz kabiliyete sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Her geçen gün daha da geliştirilen yeni sistemler sayesinde, ortaya çıkan problemlerin çözümünde ve gelecekteki zorlukların giderilmesinde sentetik biyoloji önemli bir rol oynamaktadır. Sentetik biyoloji sayesinde, proteinlerin veya DNA dizilerinin boyutu veya niteliğinden kaynaklanan geleneksel sınırlamalar kolaylıkla aşılabilmektedir.

Sentetik biyoloji, geleneksel biyolojiden önemli ölçüde farklıdır. Sentetik biyoloji,  biyolojik proseslerin performanslarını arttırmak için enzim, genetik devre ve metabolik yollar gibi alt birimlerin tasarımına ve yaratılmasına odaklanır.

Son zamanlarda, rekombinant gen ve protein ürünleri ve fonksiyonel genler oluşturmak için sentetik DNA fragmanlarının bir araya getirilmesi yöntemi kullanılmaktadır. Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları, hedefe yönelik tedaviler, daha etkili aşılar, daha uzun raf ömrüne sahip tarım ürünleri ve çevre koruma ve yüksek verimli geri dönüşüm sistemleri, sentetik biyoloji tarafından üretilen ürünler veya sistemler aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bizler de Sentebiolab olarak en yeni sentetik biyoloji araçlarını kullanarak çözümler sunuyoruz.