thiol reduction kit ankara turkey
sentetik gen ve klonlama hizmeti
Sentetik Gen & Klonlama

DNA Dizileme

Protein & Gen İfade Analizi DNA/RNA İzolasyonu Hizmetleri Mikrobiyal Kültür Hizmetleri 16s rRNA Bakteriyel Genotiplendirme Genom Mühendisliği Antikor & Enzim Mühendisliği

Labaratuvar Uygulamaları

DNA Probları

FAM-BHQ1

FAM-TAMRA

HEX-BHQ1

JOE-BHQ1

Oligonükleotit & İşaretli Primerler

5'-FAM

3'-Tamra

3'-Amine

5'-Phosphate

5'-Biotin

5'-Thiol

5'-Amine

5'-JOE

5'-TET

5'-HEX

Sentebiolab olarak oligonükleotid & primerler, moleküler DNA probları, sentetik genler ve klonlama, DNA dizilimi, protein sentezi, protein ve gen ekspresyonu analizleri ve hücre kültürü analizleri alanlarında ürün ve hizmetler sunmaktayız.

Rutin uygulamalarımız arasında genetik tasarım ve optimizasyon, antikor ve enzim mühendisliği, sentetik aşılar ve genom mühendisliği bulunmakla beraber kolaboratif projeler dahilinde sentetik biyoloji teknikleri kullanarak yeni uygulamalar da geliştirebiliriz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Teşkilatı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından finanse edilmiş olan Ar-Ge projelerimiz başarıyla tamamlanmış ve ticarileştirilmiştir.

Ara
Git