Sentebiolab, ülkemizin ilk ortak biyoteknoloji laboratuvarı olarak KOSGEB tarafından desteklenerek kurulmuş olup, 2011’den beri Türkiye’nin lider sentetik biyoloji şirketidir. Sentebiolab olarak milli ve yerli projeleri başarıyla tamamlayarak ticarileştirmenin yanında Türkiye’deki tüm genetik tanı laboratuvarlarının oligo/primer sarf malzemelerini karşılamaktadır. Şirketimizde, Biyoteknoloji ve Biyomedikal sektörlerinde kullanılmak üzere yeni ürünler üretmek için genetik mühendisliği ve sentetik biyoloji yöntemleri uygulanmaktadır. Bilkent Cyberpark Teknopark / Ankara’da bulunan Ar-Ge laboratuvarımızda yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacı ve kurumlara sentetik biyoloji alanında ürün ve hizmetler sunmaktayız.

Amacımız, ilaç, kimya, tarım, biyoteknoloji ve tıp endüstrileri ve bu alanlarda çalışan araştırmacılar için yeni sentetik biyoloji ürünleri ve hizmetleri geliştirmek ve araştırmaları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sentebiolab’daki Ar-Ge projeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiş ve hepsi başarıyla tamamlanarak ticarileştirmiştir.

Sentebiolab bir MEBID üyesidir.