DNA Probları

DNA probları in situ tekniklerde DNA veya RNA sekanslarıyla hibritlenerek hedef sekansın olup olmadığını bulmak için kullanılır.  Bu hibritlenme problardaki işaretler sayesinde gözlemlenebilir.  Tıpta bu yöntem mikroorganizmaların belirlenmesinde ve bulaşıcı, genetik ve diğer hastalıkların tespiti için kullanılır. Sentebiolab’ın sizin için sentezlediği moleküler biyoloji çalışmalarında kullanabileceğiniz DNA problarını kalite kontrol testlerinden geçirerek sizlere ulaştırır. Laboratuvarlarımızda üretilen DNA probları aşağıdaki gibidir:

  • FAM-BHQ1
  • FAM-TAMRA
  • HEX-BHQ1
  • JOE-BHQ1

Prob saflaştırma metotları:
  • Bu bölüm yapacağınız uygulama için en uygun saflaştırma yöntemini seçebilmeniz için hazırlanmıştır.
  • Oligo sentezi sırasında, her nükleotit nihai zincire ardışık olarak eklenir.
  • Her bir birleştirme döngüsünde, oligo zincirlerinin küçük bir yüzdesine nükleotit eklenememektedir. Bunun sonucunda tam uzunlukta oligolardan ve daha kısa dizilerden oluşan bir karışım elde edilir.
  • Oligo üretimi sırasında destek kısımlarının ayrılması ve koruyucu grupların çıkarılması ile kalıntılar oluşur. Bu kalıntılar saflaştırma ile temizlenir.
  • Bütün problar HPLC ile saflaştırılmaktadır.