Oligo Sentezi

Sentebiolab, dünyanın en gelişmiş yüksek verimli DNA sentezi ve arıtma sistemlerini kullanarak yüksek kaliteli primer sentezi gerçekleştirmektedir. Hızlı teslimat ve düşük fiyatlar ile yüksek kaliteli primerleri araştırmacı ve klinisyenlere sunmaktayız. Yüksek verimli sistemimiz, Türkiye’nin yıllık oligo ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Biolytic (ABD) Dr. Oligo ™ DNA / RNA Sentezleyicisi kullanılarak, 96 oligo aynı anda>% 99,95 verimle sentezlenebilir. Laboratuvarımız, Dr. Oligo ™ ‘yu kullanarak standart 50 nmol, 100 nmol ve 200 nmol skalalarında 125 bp uzunluğa kadar oligo sentezini rutin olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, tam otomatik Dr. Oligo ™ İşlemciyi kullanarak, organik tuzlardan arındırma ve DMT-ON (Oligonükleotid Arıtma Kolonu (OPC) -Ön Dönüşlü Faz (RP) -HPLC sınıfı) dahil olmak üzere çeşitli metotlarla sentezlenmiş oligolarımızın rutin saflaştırmasını gerçekleştiriyoruz.

Arzuya göre “dejenere primer sentezi” ve İyon Değişim (IE)-HPLC sınıf arıtma hizmeti de sunuyoruz.

senteligo™

200 nmol ölçekte senteligo ™ marka RP-HPLC kalite primerler de üretmekteyiz. Senteligo ™ kullanımının avantajları arasında yüksek kalite, OPC (RP-HPLC sınıfı) arıtma, rekabetçi fiyatlar, hızlı teslimat (24 saat içinde teslimat) ve kalite garantisi bulunmaktadır.

Genel Bilgi

Oligonükleotidler, kısa DNA dizileridir. Oligonükleotitler (primerler), PCR gibi birçok moleküler ve genetik işlemde kullanıldıkları gibi bir DNA zincirindeki baz dizilerini belirlemek ve DNA’daki mutasyonları tanımlamak için de kullanılabilirler.

Sentebiolab olarak moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılabilecek uygun maliyetli ve yüksek kaliteli nükleotid dizileri sentezliyoruz. Ürettiğimiz primerler kalite kontrol testine tabi tutulmaktadır. Oligonükleotid sentez prosesi, fosforamidit monomerlerle tetrazol katalizine dayanır.

Fosforamiditler, trityil gibi koruyucu gruplar içermeleri dışında normal nükleotidlerdir. Bu gruplar reaktif amin, hidroksil ve fosfat gruplarını bloke eder. Koruyucu gruplar istenmeyen yan reaksiyonları önler ve istenen ürünün yüksek performansla üretimini sağlar. Sentez işlemi tamamlandıktan sonra, bu koruma grupları uzaklaştırılır.

İlk fosforamidit molekülü 3′ ucundan katı bir yüzeye bağlanır ve sentez 3′ ucundan 5′ yönüne doğru ilerler. Korunan nükleotidlerin bağlandığı yüzey olarak, gözenekleri ve kontrollü boyuttaki kanalları olan 5 mikrometrelik cam boncuklar kullanılır.

Fosforamid bazlı sentez, 4 aşamalı siklusların seri tekrarı ile gerçekleştirilir ve bir sonraki nükleotidin 5′ ucuna bağlanmasıyla tamamlanır. Bu 4 adım, sırasıyla koruma kaldırma, bağlama, koruma ekleme ve stabilizasyondur.


Primer saflaştırma teknikleri:

Bu bölüm, uygulamanız için en uygun saflaştırma yöntemini seçmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Oligo sentezi sırasında, her nükleotit büyüyen zincire ardarda eklenir. Her bir döngüde, nükleotitler oligo zincirlerinin küçük bir kısmına eklenemez. Bu, hem tam uzunlukta hem de kısa dizilerin bir karışımının üretilmesi ile sonuçlanır. Oligo sentezi sırasında destek ve koruma gruplarının koparılması, saflaştırma ile uzaklaştırılan kalıntı ürünler ile sonuçlanır.

Bazı uygulamalar için, sadece tam uzunlukta (n) oligoların kullanılması çok önemlidir. Diğer uygulamalar için daha kısa oligoların (n-1, n-2, vb.) da ortamda bulunması deney sonuçlarını etkilemez.

Tuzdan Arındırma (Desalting)
Sentebiolab tarafından üretilen oligonükleotitler tuzdan arındırma yöntemi ile saflaştırılmaktadır. Tuzdan arındırma işlemi, sentez sırasında üretilen yan ürünleri ve kalıntıları temizlemek için kullanılır. Bu yöntem, 35 baza kadar olan oligolar ve PZR uygulamaları için yararlıdır.
OPC
OPC yöntemi ile yanlış diziler, yan ürünler ve safsızlıklar giderilir. Bu yöntemle, elde edilen primerler dizileme, PZR, hibridizasyon probları ve gen sentezi için kullanılabilir. OPC saflaştırması, 70 baz uzunluğa kadar olan oligonükleotidler için önerilir.
HPLC Reverse-phase
Bu ayırma tekniği, istenen uzunluktaki ve daha kısa dizilerdeki ürünler arasındaki hidrofobisite farklılıklarına dayanmaktadır. Oligoların florofor kullanarak HPLC ile saflaştırılması verimli bir yöntemdir. Floroforların lipofilik özelliği sentezden sonra safsızlıkların giderilmesi için mükemmel bir ortam oluşturur. Ayrıca, RP-HPLC büyük ölçekli sentezler için tercih edilen bir yöntemdir. Lipofilik bazlı ayırma, kısaltılmış oligolarla sonuçlanacağı için, bu yöntem, 50 bazdan daha kısa oligolar için önerilmemektedir.

Sentez, Teslim ve Saklama Koşulları

Saklama Koşulları Sıcaklık Maksimum Depolama Süresi
Liyofilize -20 °C < 1 yıl
Liyofilize Oda sıcaklığı ≤ 1 ay
Çözünmüş -20 °C < 6 ay
Çözünmüş  Oda sıcaklığı ≤ 1 hafta

Saflaştırma seçenekleri arasında standart saflaştırma, OPC (RP-HPLC seviyesi) ve IO-HPLC bulunmaktadır.

Her oligonükleotid için standart tuzdan arındırma (küçük moleküllü safsızlıkların giderilmesi) uygulanabilmektedir. Talep edilmesi halinde, Ankara içindeki siparişler için, 100 µM normalize stok solüsyonu halinde soğuk zincir yoluyla teslim edilebilir.

Kurutma işlemi öncesi, OD ve A260 değerleri hesaplanır ve stok çözeltisi üretmek için eklenecek gerekli TE veya H2O miktarı belirlenerek, bu bilgi, ürün tesliminde rapor olarak teslim edilir.

Liyofilize primerler oda sıcaklığında saklanabilir.Çözünmüş primerler -20 °C’de saklanmalıdır. Uzun süreli depolama için TE Buffer ile çözmeniz ve donma-çözülme döngülerinden kaçınmanız tavsiye edilmektedir. Optimal sonuçlar için seyreltilmiş çözeltilerin küçük hacimli parçalar halinde saklanması en optimal sonuçları sağlayacaktır.

Sipariş Bilgileri

  • Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri sentez yapılmaktadır.

  • 40 bazdan kısa ve 50 nmol ölçeğindeki oligo siparişlerinin Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10:00’a kadar verilmesi halinde, siparişler ertesi gün saat 16:00’da hazır olacaktır.

  • 40 bazdan kısa ve 100 nmol ölçeğindeki oligo siparişlerinin Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 16:00’a kadar verilmesi halinde, siparişler ertesi gün saat 16:00’da hazır olacaktır.
  • 40 bazdan uzun ve 200 nmol ölçeğindeki oligo siparişlerinin Perşembe günleri saat 16:00’a kadar verilmesi halinde, siparişler ertesi gün saat 16:00’da hazır olacaktır.

  • Siparişler, alındıkları sırayla üretilir. Sentez kapasitesi o gün dolmuşsa, siparişiniz bir sonraki senteze eklenecektir.

  • 40 veya daha fazla oligo için siparişler toplu sipariş olarak kabul edilir. Teslim süresi için lütfen bizimle iletişime geçin.

  • OPC ile saflaştırılan oligonükleotidler, sentezden iki gün sonra teslim edilecektir.

  • 40 bazdan uzun oligonükleotidler uzun oligolar olarak kabul edilir. Teslim süresi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Sipariş vermek için lütfen formu doldurup order@sentebiolab.com.tr adresine e-posta ile gönderiniz.

✚ Sipariş Formu


Uygulamaya Göre Ölçek ve Saflaştırma Seçim Önerisi 

Tuzdan arındırma OPC (RP-HPLC Derecesi) IE-HPLC
40 baza kadar 60 baza kadar 150 baza kadar
50 nmol PZR
100 nmol PZR, RT-PZR PZR, dizileme, RT-PZR, Yeni nesil dizileme, Mikrodizi (Microarray)
200 nmol PZR, RT-PZR PZR, dizileme, RT-PZR, Yeni nesil dizileme, Mikrodizi (Microarray) Dizileme, RT-PCR, Aptamer
senteligo™ PZR, dizileme, RT-PZR, Yeni nesil dizileme, Mikrodizi (Microarray)


Garanti Şartları

Sentebiolab tarafından sentezlenen primerler 3 ay garantilidir. Bir problem yaşanması halinde primerler 3 aylık garanti süresi içinde yeniden sentezlenebilir. 15 bazdan kısa veya 40 bazdan uzun primerler garantiye dahil değildir. Sipariş edilen sekansta kullanıcı kaynaklı hatalar olması durumunda veya teslimattan sonra saklama koşullarına depolanmaması halinde primerler garanti kapsamında değildir.

Garanti kapsamı için ek koşullar:

  • Primer dizisinin çalıştığı daha önceden gösterilmiş olmalıdır.
  • Primer dizisi uluslararası bir dergide yayınlanmış olmalıdır.

Kalite Kontrolü

Sentezlenmiş primerler, tek bir bandın üretildiğinden emin olmak için jel elektroforezi ile rutin olarak kontrol edilir. Ayrıca, PCR ve gen sentezi deneyleri ile kalite kontrol işlemleri gerçekleştiriyoruz. Her oligo üretiminde, gerçekleştirilen deblock adımlarının her birinde sentez verimliliği tritil analizi ile kontrol edilir. Sentez sonuçları NanoDrop spektrofotometre ile ölçülen OD 260 değeri ile birlikte bir rapor olarak sunulur. Aylık LC-MS analizi, sürekli kalite güvencesini sağlar.