Antikor Mühendisliği

Spesifik reseptörleri hedef alan monoklonal antikorların bağlanma affinitelerini artırmak için gerekli mühendislik yaklaşımları sentetik biyolojinin bizlere sunduğu en güzel faydalardan biridir. Monoklonal antikorların Fab domainlerinde yapılacak değişikliklerle daha başarılı antikorlar geliştirilmektedir. Bağlanma bölgelerine ait dizilerin varyant kütüphaneleri sentezlenerek denenebilmekte ve uygun dizilimler monoklonal antikor sentezinde kullanabilmektedir. Antikor mühendisliği ayrıca biyofarmasötik endüstrisi için yenilikçi çözümler sunar. Yeni biyofarmasötikler, biyobenzerler ve biyobetterler, antikor mühendisliği yoluyla verimli bir şekilde tasarlanabilir, üretilebilir ve optimize edilebilir.

Q-dot Antikor Konjugasyonları

Kuantum Dot – antikor konjugatları özellikle in-vitro uygulamalarda geniş yer bulmaktadır. Bu uygulamalara örnek olarak Western blot, çeşitli amaçlara yönelik protein array taramaları, immünohistokimya ve immünositokimya verilebilir. Bu uygulamalarda kullanılmak istenen antikorun siparişi veya sağlanması halinde konjugasyon hizmeti verilmektedir. Konjugasyonda kullanılacak Kuantum Dot’lar rutin olarak UV/mavi (472 nm) ile uyarılan ve kırmızı (625 nm) ışık saçan Kuantum Dotlardır ancak özel amaçlar için farklı dalga boyunda ışık saçan Kuantum Dotlar da konjugasyonda kullanılmaktadır. Bu kapsamdaki dalga boyu kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Konjugasyon işlemi 24 saatte tamamlanmakta ve aynı gün kargo ile müşteriye gönderilmektedir. Konjugasyonu yapılan antikorun kontrolü için Western blot / Dot blot hizmeti ayrıca verilmektedir.

Enzim Mühendisliği

Klasik klonlama metotları ile elde edilen enzimlerin ekspresyon seviyeleri ve protein sentezi verimleri istenilen düzeyde olmayabilir ya da kimerik enzimlerin geliştirilmesi için klasik teknolojiler yetersiz olabilmektedir. Sentetik biyoloji ile yeni ve yüksek verimli enzimler geliştirilebilir ve bu sayede farmasötik endüstriden gıda ve deterjan endüstrisine kadar farklı alanlarda endüstriyel fayda sağlanabilir.