İleriye Seviye Analizler

Sentebiolab olarak biyoinformatik analiz sorunlarınızda destek veriyoruz. Projelendirme aşamasından analiz sonuçlarının raporlanmasına kadar her aşamada yanınızdayız.

  • SNP Analizleri
  • Gen ontoloji analizi
  • Kompleks hastalıklar analizleri
  • Long non-coding RNA (lncRNA) analizleri
  • Populasyon analizleri (haplotip yapı ve sıklığı, LD)
  • Karşılaştırmalı genom analizler