Mikrobiyal Kültür Hizmetleri

Genotipleme ve filogenetik analize ek olarak, araştırma ihtiyaçlarınıza bağlı olarak midi-prep ve maksi-prep hizmetleri de sunmaktayız. Patojenik olmayan bakterileri genotiplendirmek için, bize bakteri örneklerini göndermeniz yeterli, gerisini biz sizin için gerçekleştirebiliriz. Ancak mantar ve patojenik bakterileri genotipleme için çapraz kontaminasyonu önlemek amacıyla sadece  DNA örneklerini kabul ediyoruz. Midi-prepler için tipik verim, yaklaşık 400 µg iken, maksi-prep numuneleri için tipik verim yaklaşık 1000 µg’dir.

Midi-prep ve maxi-prep hizmetleri için örnek gereksinimler:

  • Başlangıç ​​malzemesi olarak bakteri kolonisi, gliserol stokları veya plazmid DNA kabul edilebilir.
  • Plazmid DNA örnekleri için transformasyon hizmetlerini de ek bir maliyetle gerçekleştirebiliriz.