Biyoinformatik Analiz Hizmetleri

Sentebiolab olarak biyoinformatik analiz sorunlarınızda destek veriyoruz. Projelendirme aşamasından analiz sonuçlarının raporlanmasına kadar her aşamada yanınızdayız.

 

Standart Analizler

 • Genom de novo asemblisi (hizalaması) 
 • Transkriptom de novo asemblisi (hizalaması) 
 • Genom haritalama
 • Referans genom kullanılarak transkriptom haritalama
 • Küçük RNA (sRNA) haritalama
 • Transkriptom atıflandırması (annotasyonu)
 • sRNA (miRNA da dahil) atıflandırması (annotasyonu)

İleri Seviye Analizler

 • SNP Analizleri
 • Gen ontoloji analizi
 • Kompleks hastalıklar analizleri
 • Long non-coding RNA (lncRNA) analizleri
 • Populasyon analizleri (haplotip yapı ve sıklığı, LD)
 • Karşılaştırmalı genom analizler