Sentetik Aşılar

Sentetik aşılar, antijenlerin (peptitler, glikopeptitler veya nükleik asitler), patojenik olmayan bir hücre veya organizmada sentezlenmesiyle üretilir. Bu aşılar sentetik biyoloji ile hızlı ve etkin bir şekilde geliştirilip üretilebildiğinden, artık inaktif veya zayıflatılmış patojenlerden oluşan ve bu nedenle yavaş bir üretim sürecine sahip olan klasik aşılara alternatif olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Ayrıca sentetik aşılar, immünojenisitelerini arttırmak için kolaylıkla modifiye edilebilir.

2009 yılında domuz gribi (H1N1) salgını sırasında geliştirilen klasik aşılar, ortalama 5-6 ay süren yavaş üretim süreci nedeniyle sadece salgının sonuna doğru pazarlanabilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, bu hastalığın uluslararası bir kriz olduğunu 25 Nisan 2009 tarihinde ilan etmiş ancak ilk aşı 28 Eylül 2009’da kullanıma sunulabilmiştir. Aşının daha hızlı üretilmesiyle binlerce yaşam kurtarılabilecekken, klasik aşı üretim sürecinin yavaşlığı sebebiyle bu mümkün olamamıştır. Bu felaket, sentetik aşıların modern tıpta oynayabileceği hayati rolü göstermiştir.

Sentetik biyoloji deneyimi sayesinde Sentebiolab bu alanda kritik bir konuma sahiptir ve aktif olarak aşı geliştirme üzerine çalışmaktadır. Sentebiolab ayrıca sentetik aşı geliştirme için akademik ve endüstriyel kuruluşlara da hizmet vermektedir.