Genetik Tasarım ve Optimizasyon

Vektör Tasarımı: Sentebiolab olarak promoterler, ribozom bağlanma bölgeleri, sonlandırıcılar ve vektör oluşturma için gerekli etiketler de dahil tüm bileşenleri tasarlayabilir ve kontrol edilebilir tasarım kullanarak geninizin ifadesini arttırabiliriz.

Dizi Tasarımı: Doğal, kimerik veya modifiye proteinler üretmek için genlerinizin dizilerini tasarlayabiliriz.

Varyant Kütüphane Tasarımı: Sentebiolab, varyant kütüphaneleri aracılığıyla aynı anda birçok dizi alternatifi ile çalışmanıza yardımcı olur.

Kodon Optimizasyonu: Gen dizinizi nihai amino asit dizisini değiştirmeyecek şekilde düzenleyerek konakçı hücrenizin veya organizmanın tRNA profiline göre optimize edip ifade veriminizi artırabiliriz.